Regulamin Projektu Agrabla

>> powrót do strony głównej

WARUNKI UMOWY- PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU AGRABLA .

Witamy w Firmie AGRABLA sp. z o.o. Prosimy o zapoznanie się i zaakceptowanie poniższych warunków umowy.

Każdy klient, członek programu może przystąpić do nas na indywidualnych warunkach umowy – należy się w tym celu z nami skontaktować przedstawiając swoje warunki. Poniżej znajdują się przykładowe warunki obowiązujące w przypadku braku ustalenia innych.

 1. Niniejsza umowa stanowi kompletne i wyłączne porozumienie pomiędzy Agrabla a Tobą, jako członkiem Projektu Firmy AGRABLA sp.z o.o.
 2. Członkiem Projektu stajesz sie w momencie rejestracji podczas której akceptujesz regulamin. Jako członek, będziesz posiadał prawo do korzystania serwisu, usług i produktów firmy zgodnie z jej programem marketingowym i warunkami świadczenia usług, które mogą podlegać zmianom.
 3. Rozumiesz i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przeglądanie tej umowy od czasu do czasu. Godzisz się na wprowadzane do niej lub do polityki prywatności zmian przez firmę, poprzez dodawanie poprawek do niniejszej umowy. Twoje stałe korzystanie z usług firmy, będzie równoznaczne z Twoją akceptacją poprawek do umowy.
 4. Korzystanie z usług lub produktów firmy po wprowadzeniu poprawek, będzie uważane za Twoją zgodę i akceptację tych poprawek.
 5. Oświadczasz, że w całości przeczytałeś, rozumiesz i akceptujesz wszystkie warunki świadczenia usług przez firmę AGRABLA, i zgadzasz się, że ani reprezentanci, firmy ani też AGRABLA sp. z.o.o. nie mogą być prawnie lub finansowo odpowiedzialni za jakiekolwiek naruszenie przez Ciebie tych warunków, ani też za wygaśnięcie na podstawie planu marketingowego i innych okoliczności Twojego członkostwa w firmie.
 6. W przypadku gdyby jakaś ustawa, rozporządzenie stanowiło inaczej niż mówi nasz regulamin, dany punkt regulaminu nie ma racji bytu, możesz traktować tak jakby go nie było.
 7. Aby stać się członkiem AGRABLA, musisz przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki tej umowy. Jeśli po przeczytaniu umowy nie będziesz zgadzał się z jej warunkami, nie musisz godzić się na członkostwo w firmie AGRABLA. Jeżeli masz jakieś uwagi, możemy dla Ciebie przygotować indywidualną umowę ustaloną z Tobą.
 8. Członkostwo
  1. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować, musisz podać aktualny adres email, Twoje dane do umowy sprzedaży, do umowy partnerskiej oraz dane do dostarczania towaru – usługi. Po uzbieraniu Rabatów dane Twojego konta w Banku i inne ewentualne dane potrzebne do rozliczeń np. NIP. Odpowiadasz za poprawność tych danych, w przypadku podania błędnych – udostępniania komukolwiek hasła jak i dostania sie na Twoje konto osób niepowołanych, członek projektu ponosi koszty i ewentualne straty, jeśli towar, usługa, lub wypłata, dotrze nie tam gdzie miała dotrzeć.
  2. Zgadzasz się bezzwłocznie powiadomić firme AGRABLA w przypadku nielegalnego użycia Twojego konta.
  3. Masz, co najmniej 18 lat i jesteś w pełni praw.
  4. Ani AGRABLA ani też jej właściciele, nie odpowiadają za jakiekolwiek straty lub szkody, w przypadku dostania się twoich danych do logowania w niepowołane ręce. Agrabla nie odpowiada też za straty spowodowane działaniem hakerskim i innym, firma jednak dokona wszelkich starań aby robić kopie bezpieczeństwa min. raz w tygodniu.
 9. Jako część procesu rejestracyjnego w firmie AGRABLA, godzisz się na:
  1. Podanie pewnych poprawnych informacji, o które zostaniesz poproszony w czasie tego procesu
  2. Uaktualnianie tych informacji w razie zmian
 10. AGRABLA zastrzega sobie prawo do odmowy przejęcia członkostwa lub korzystania z jej usług i produktów w pewnych przypadkach bez podawania przyczyn. Jednocześnie w takich sytuacjach ani AGRABLA, ani jej właściciele, nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za odmowę członkostwa lub wstrzymania świadczenia usług.
 11. Agrabla może zerwać umowę z członkiem, jeśli ten dopuści się dyskredytacji marki bądź działalności firmy, złamania postanowień niniejszego regulamin, polityki i procedur firmy, nieprzestrzegania instrukcji szkoleniowych, lub prezentowania produktów firmy lub możliwości biznesowych, jakie ona oferuje niezgodnie z oficjalnym opisem oferty firmy. Każdy członek odpowiedzialny jest za rzetelne zdobycie informacji, i nie fałszowania ich. Wszystkie tego typu sprawy Agrabla będzie się starała rozwiązać ugodowo kontaktując się z danym partnerem.
 12. AGRABLA posiada określoną politykę korzystania ze swojego systemu w celu zapewnienia poprawnego działania i integralności swojego projektu. Naruszenie zasad tej polityki może wiązać się z zawieszeniem bądź usunięciem konta użytkownika bez zwrotu pieniędzy. AGRABLA będzie jedynym ciałem określającym, co mieści się w ramach „zasad akceptowalnej ” akceptowalnej polityki użytkowania systemu. Jej definicja może ulegać zmianom bez uprzedzenia i ani AGRABLA ani jej właściciele, nie będą ponosić odpowiedzialności za usunięcie konta z powodu naruszenia polityki korzystania z systemu.
 13. Każdy członek przyjmuje do wiadomości, że Agrabla nie jest odpowiedzialna za wszelakie straty powstałe w skutek złego – błędnego działania systemu, oprogramowania, hostingu oraz za straty powstałe z ‚uszkodzeń’ baz danych na serwerze i inne. Każdy członek, który zauważy błędne działanie systemu zobowiązuje się nas o tym poinformować. Dołożymy wszelkich starań by wszystko działało należycie i sprawnie. W razie konieczności, możemy zablokować dostęp do serwisu oraz przywrócić dane w serwisie z kopii zapasowej (co bedzie sie wiązało z utratą danych od czasu wykonania kopii zapasowej do czasu jej przywrócenia).
 14. W przypadku awaryjnej przerwy w działaniu Agrabla, może chwilowo zmienić plan Marketingowy np. wydłużyć terminy aktywności kont o nie-działające dni.
 15. Agrabla może przerwać działanie systemu w dowolnej chwili, na rzecz prac konserwacyjnych i innych.
 16. Jakakolwiek próba podszywania się pod własciciela kont, atakowanie systemu poprzez zajęcie wszystkich dostępnych zasobów, łamanie haseł oraz inne tego rodzaju działania prowadzone przez członków projektu będę skutkowały natychmiastowym usunięciem kont i pozbawieniem, danych członków projektu wypracowanych zysków.
 17. AGRABLA będzie decydować, jakie działania będą uznane za niepożądane. Zgadzasz się, że uczestnictwo w jakimkolwiek tego rodzaju działaniu doprowadzi do natychmiastowego usunięcia konta z systemu bez zwrotu pieniędzy, oraz bez możliwości zamiany zebranych Rabatów na wypłatę. W razie konieczność, AGRABLA może zwrócić się do instytucji strzegących prawnych przekazując odpowiednie dane o podejrzenie popełnienia czynu niezgodnego z prawem.
 18. Produkt
  • Produkty przedstawiane są na stronach internetowych w domenie KAS$PER.eu
  • Reprezentacja graficzna opakowań może różnić się od tych na zdjęć.
  •  Firmy partnerskie(PARTNERZY) przyznają Rabaty klientom, za zakup produktów oraz usług.
  • Rabaty  przyznawane są za pomocą czytnika i kart  (firmy stacjonarnie) oraz przez skrypt (panel firmowy) używając id.klienta.(firmy internetowe oraz firmy gdzie nie na zainstalowanych czytników)
  • W panelu firmowym Rabaty przyznawane są jako oczekujące i firma ma max 30 dni na zaakceptowanie przyznanych klientowi Rabatów.
  • Zebranymi Rabatami można płacić za produkty czy usługi   w skali  1Rabat = 1 zł ,( usługa dostępna przy użyciu  czytników kart zbliżeniowych)
  • Agrabla zabezpieczając interesy klientów będzie pilnowała, aby PARTNERZY, przyznawali i zatwierdzali Rabaty.
  •   W przypadku braku rozliczeń , Agrabla przyzna klientowi rabaty za zakup u partnera, na podstawie dowodu zakupu, zgodnie z Regulaminem-Umową współpracy  http://agrabla.pl/regulamin-umowa/
  • Oświadczasz że przeczytałeś i akceptujesz w całości Regulamin-Umowę współpracy.

  Gwarancja i reklamacje

  • Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
  • Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów.
  • Zwrot przyjmujemy tylko wtedy, gdy produkt nie był przez Klienta w jakikolwiek sposób naruszony. Produkt nie może mieć śladów używania: nie mógł być otwierany, uszkodzony, próbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania.
  • Zwracany produkt powinien być starannie zabezpieczony, aby dotarł do Sprzedającego w takim stanie, w jakim został wysłany.
  • Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
  • Adres zwrotu towaru zostanie indywidualnie podany do danej reklamacji.
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrotu należności dokonujemy przelewem bankowym lub inną ustaloną z klientem formą.

   KONTA PARTNERA AGRABLA                                                                                                                                                                                                                                      Grupa zakupowa PARTNEROW :

  • Akceptując warunki tej umowy, partnerzy projektu potwierdzają, że nie będą wykorzystywać kontaktów w grupie zakupowej do nękania i wykorzystywania innych członków. Jeśli dojdą do nas potwierdzone zgłoszenia partner projektu zostanie usunięty , wszystkie jego konta zostaną wykasowane i nie będzie miał prawa do należności przysługujących mu z tytułu posiadania kont.
  • Osoba, która wyśle spam do innych partnerów grupy, do właścicieli, lub też będzie nękała albo rzucała oszczerstwa na innych partnerów lub właścicieli, zostanie usunięta z grupy partnerów – wszystkie konta zostaną wykasowane i nie będzie miała prawa do należności przysługujących  z tytułu posiadania kont.
  • Zabrania się promować wśród partnerów w grupie zakupowej innych biznesów, jeżeli to nie Ty osobiście poleciłeś danego partnera.
  • Zabrania sie proponować przenoszenia kont do innych grup zakupowych, oraz nakłaniania do zakładania kolejnych kont w innych grupach w innej Lini.
  • Firma Agrabla może anulować Twoje członkostwo w każdej chwili, bez powiadomienia i bez zwrotu pieniędzy za postępowanie łamiące postanowienia regulaminu.
  • Zebrana baza klientów jest własnością Agrabla sp z o.o.

  Partnerzy i ich możliwości Zarobkowe

  • Agrabla ani jej właściciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za porażkę czy sukces Twojego biznesu po wdrożeniu przez Ciebie informacji otrzymanych od nas. Za brak zaangażowania i sumienności nie ma zwrotów pieniędzy. Ponad to, Agrabla ma prawo odmowy zwrotu pieniędzy komukolwiek z jakiejkolwiek przyczyny, bez ponoszenia żadnej prawnej lub finansowej odpowiedzialności.
  • Nie będziesz używał marki Agrabla w innych celach niż legalna promocja firmy, chyba że otrzymasz na to pisemne zezwolenie od jej właścicieli.
  • Jako podmiot gospodarczy zgadzasz się, że zostając partnerem Agrabla, stajesz się niezależnym członkiem, odpowiedzialnym za swój własny biznes. Zgadzasz się, że jesteś całkowicie odpowiedzialny za własny obowiązek podatkowy w kraju, w którym przebywasz. Zgadzasz się, że ani Agrabla, ani jej właściciele, nie są w żaden sposób zaangażowani w Twoje procesy podatkowe w kraju w którym przebywasz. Ta umowa nie może być podstawą do tworzenia stosunku przedstawicielstwa, partnerstwa, spółki pomiędzy kimkolwiek, a Agrablą jako niezależny przedsiębiorca.
   Jeżeli jesteś płatnikiem VAT, wygenerowana kwota w panelu jest kwotą netto do której należy doliczyć VAT. Jeżeli nie jesteś płatnikiem VAT, kwota w panelu jest sumą taka jaka będzie widnieć na rachunku.
  • Jako osoba fizyczna podpisujesz z nami umowę o dzieło, gdzie dziełem jest zebranie bazy klientów. Zgadzasz się na potrącenie od wygenerowanej w panelu kwoty wszystkich świadczeń należnych na rzecz podatku, ZUSu itd jeżeli takowe są obligatoryjne. Oświadczasz też, że poinformowałeś nas o wszystkich zobowiązaniach i podałeś nam wszystkie dane potrzebne do poprawnego rozliczenia się z wymienionymi wyżej i innymi instytucjami.
  • Zarówno zlecenie w przypadku firm jak i dzieło w przypadku osób fizycznych zostanie uznane za wykonane, jeśli wartość Rabatów od zakupów dokonanych przez klientów zgrupowanych w Bazie Klientów Partnera, będzie równa kwocie zobowiązującej do wypłacenia Partnerowi wynagrodzenia w wysokości co najmniej Kwoty Minimalnej 200 zł, jak i po spełnieniu warunków planu marketingowego dostępnych na stronie na stronie http://agrabla.pl/plan-marketingowy/. W wyjątkowych sytuacjach, ustalonych z partnerem firma może ustalić indywidualne warunki.
  • Koszty księgowe obsługi wypłat (koszty obsługi księgowej – płacenie podatku, pity). W przypadku wypłat od osób fizycznych pobierane są prowizje w wysokości 1% Rabatów, przy czym nie mniej niż 10. Zaś w przypadku pierwszej wypłaty w ciągu roku pobierana jest prowizja w wysokości 30 Rabatów- jednorazowo na dany rok kalendarzowy. Wypłaty dla podmiotów gospodarczych dokonywane są bez opłat na podstawie dostarczonych rachunków lub faktur.
  • Agrabla może w dowolnym momencie zakończyć funkcjonowanie systemu. Agrabla dołoży wszelkich starań by w takiej sytuacji wypłacić partnerom dotychczas zebrane i wykazane w systemie Rabaty, jeżeli ich suma będzie wynosiła co najmniej kwotę minimalną 200 zł. ( 200 Rabatów)
  • Partner może zrezygnować z członkostwa w każdej chwili, jeżeli uzbierał kwotę minimalną w wysokości co najmniej 200 zł, w momencie rezygnacji, jeśli zgłosi potrzebę może zażądać wypłaty, na podstawie umowy o dzieło, faktury lub w innej ustalonej indywidualnie formie.
  • Rabaty  zebrane w panelu poniżej 200 zł nie są brane pod uwagę w rozliczeniach wg regulaminu. Można jednak płacić tymi Rabatami za produkty czy usługi u Partnerów w programie  KAS$PER.
  • W przypadku usunięcia,lub rezygnacji z konta partnera Agrabla, nadal jesteś klientem programu  KAS$PER. Oznacza to tyle, że możesz nadal kupować i oszczędzać na zakupach zbierając rabaty i płacić nimi za produkty czy usługi.
  • Partnerem staniesz się automatycznie kiedy uzbierasz na zakupach 35Rabatów, o ile nie wyłączysz tej funkcji w panelu klienta
  • Partner po rezygnacji nie ma możliwości powrócenia na zajmowane poprzednio miejsce w Grupie zakupowej, po powrocie zajmie pierwsze wolne miejsce w grupie.
  • Każdy partner Projektu Agrabla powinien:
   • Przestrzegać wszystkich, państwowych i lokalnych praw, zasad i rozporządzeń mających związek z tą umową oraz nabywaniem, wytwarzaniem, promowaniem, sprzedażą i reklamowaniem produktów KAS$PER przez jej partnerów. Każdy partner jest indywidualnie odpowiedzialny za swoje działania i poniesie wszelkie koszta związane ze szkodami wyrządzonymi przez siebie, łącznie z kosztami jakie może ponieść Agrabla i jej właściciele, jeśli wynikły one ze szkód wywołanych przez niego.
   • Na własny koszt uzyskać wszelkiego rodzaju niezbędne zezwolenia lub licencje wymagane prawnie w miejscu jego pobytu, związane z niniejszą umową lub posiadaniem, sprzedawaniem, promowaniem i reklamowaniem produktów.
   • Być odpowiedzialny za uiszczanie wszelkich opłat, wynikających z przepisów prawa lokalnego, podatkowego, które mogą pojawić się w związku działaniami w firmie Agrabla.
   • Zakazuje się zachęcania osób do przystąpienia do Agrabli na podstawie przekazywania im zasłyszanych informacji na temat tego, jak wielkie korzyści finansowe ktoś inny odniósł w systemie. Oczywiście możesz rozmawiać z potencjalnymi partnerami o własnym doświadczeniu oraz o doświadczeniach Twojego polecającego, jeśli on wyrazi na to zgodę.
   • Produkty i usługi programu KAS$PER  nie sugerują żadnych konkretnych sum pieniężnych, jakie można zarobić w systemie.
   • Niniejsza umowa stanowi jedyne porozumienie pomiędzy członkiem a firmą i żadne inne umowy, gwarancje, obietnice nie posiadają mocy umowy.
   • Niniejsza umowa jest regulowana wyłącznie przez prawo miejsca, w którym Agrabla jest zarejestrowana, jako firma.
   • Stwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z postanowieniami niniejszej umowy. Dokładnie zaznajomiłeś się z planem marketingowym firmy Agrabla, jej polityką, procedurami, produktami i usługami i godzisz się, że wszystkie one są zawarte w niniejszej umowie, zarówno w ich obecnej formie, jak i po modyfikacjach dokonywanych od czasu do czasu przez firmę. Agrabla może zmienić dowolny aspekt swojego planu marketingowego, zasad, polityki, procedur, produktów i usług kiedykolwiek, bez uprzedzenia i nie ponosząc odpowiedzialności finansowej i prawnej.
  • Agrabla zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonywania dzieła oraz nakazania Partnerowi usunięcia lub zaprzestania wybranej reklamy, która mogłaby godzić w dobre imię firmy lub być niezgodna z ogólną polityką reklamową Zamawiającego. Do takiego nakazu, dostarczonego w formie pisemnej bądź elektronicznej, Partner zobowiązuje się dostosować w czasie 48 godzin od jego wysłania.

  Polityka spamu

  • Agrabla prowadzi politykę „zera tolerancji ” w odniesieniu do wysyłania spamu. Stanowczo sprzeciwiamy się rozsyłaniu niechcianej poczty, oraz niechcianych wiadomości w innych systemach (spam) i dokładamy wszelkich starań, aby ograniczać i zakazywać tego typu działań. Agrabla nie pozwala nikomu na wysyłanie spamu. Jeśli Agrabla ustali, że jeden z partnerów rozsyła spam do innych użytkowników Internetu, zostanie on usunięty z firmy Agrabla , wszystkie jego konta zostaną wykasowane i nie będzie miał prawa do należności przysługujących mu z tytułu posiadania kont.Jako spam rozumiemy – niezamówioną informację handlową w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz to co poniżej:
  • Dodatkowa definicja spamu firmy Agrabla:
   • Spam, do którego zaliczamy niezamawianą pocztę reklamową, niezamawiane emaile masowe i inne wiadomości.To wiadomość, która reklamuje produkty, usługi lub możliwości, które wysyłasz do kogoś bez wcześniejszej zgody tej osoby, bez uprzedniej znajomości z tą osobą.
   • Spam jest definiowany, jako niechciana poczta reklamowa. W przypadku wysłania przez Ciebie spamu do użytkowników poczty internetowej bez ich zgody, narażasz się na ryzyko natychmiastowego usunięcia z systemu Agrabla. Jako partner firmy Agrabla oświadczasz, że całkowicie rozumiesz i zgadzasz się, że Agrabla nie akceptuje i nie toleruje rozsyłania spamu przez swoich partnerów. Jako partner Agrabla oświadczasz, że jesteś całkowicie odpowiedzialny za emaile, które rozsyłasz sam lub są wysyłane w Twoim imieniu przez osoby trzecie.
  • Jeśli otrzymasz spam, od partnera projektu Agrabla, powiadom o tym firmę pisząc na adres: agrablapl@gmail.com .
  • W celu zapewnienia sprawnego przejęcia Twojej skargi, prześlij nam spam, który otrzymałeś (przesyłając całe źródło wiadomości). Abyśmy mogli szybko zareagować,
  • Agrabla zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko partnerom  łamiącym postanowienia polityki spamu.
  • Jeśli okaże się, że jeden partner  firmy Agrabla złożył nieprawdziwe doniesienie oskarżające innego partnera o wysyłanie spamu lub inne zabronione działania, wykorzystując sfabrykowane, zmienione lub niepełne informacje narażając w ten sposób pozycję oskarżonego partnera w firmie Agrabla, partner oskarżający zostanie trwale usunięty z Agrabli wszystkie jego konta zostaną wykasowane i nie będzie miał prawa do należności przysługujących mu z tytułu posiadania kont.
  • Tak jak wspomniano wyżej, Agrabla nie będzie tolerować spamu i usunie konto każdego partnera , który złamie zasady polityki antyspamowej. Po naruszeniu polityki antyspamowej, partnerowi Agrabla nie przysługuje zwrot zarobionych punktów.
  • Zgadzasz się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z warunkami świadczenia usług przez firmę Agrabla i nigdy nie będziesz ich w żaden sposób kwestionował.
  • Staramy się oczywiście działać w taki sposób, aby nasi partnerzy byli zadowoleni z naszych usług. Dlatego, w szczególnych okolicznościach, nasi partnerzy mogą liczyć na wyrozumiałość z naszej strony i odstępstwo od powyższych zasad.

  AGRABLA SP. Z O. O.
  ul. Wodna 4
  43-460 Wisła
  KRS: 0000365091
  SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ , VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
  NIP: 5492408211
  REGON: 121342356
  Kapitał 5 000 złotych opłacony w całości.

Share This