Razem otrzymujesz 2000 zł na komputer + 1000 zł/m-c na samochód.

Razem otrzymujesz 2000 zł na komputer + 1000 zł/m-c na samochód + 1500 zł/m-c na dom.

Razem otrzymujesz 2000 zł na komputer + 1000 zł/m-c na samochód + 1500 zł/m-c na dom, 2500 zł/m-c na wycieczki.
Przejdź do Planu Marketingowego
 

Powyżej progu 20000 zł partner ma naliczane te same premie analogicznie liczone od 20 tyś. Tak więc można zdobyć poziom podwójnego czy też potrójnego dyrektora diamentowego zyskując wielokrotność premii.

Zasady programu premiowego:

  1. Miesiąc liczony jest od 1 dnia danego miesiąca do ostatniego dnia tegoż miesiąc włącznie.
  2. Pieniądze na premie doliczane są do wypłaty (do Rabatów jako dodatkowe Rabaty ), na podstawie przedstawionego dowodu wpłaty na komputer, wycieczkę, wynajmem, opłat użytkowania, wpłaty leasingowej itd. (w zależności od danego progu na samochód, mieszkanie lub dom), z dowodów wpłat bierzemy kwotę netto – bez vat.
  3. Kwotę premii należy traktować jako maksymalną kwotę, jaką ponosi Agrabla, w przypadku gdy partner poniesie mniejsze koszty różnica nie jest zwracana, w przypadku zaś gdy partner poniesie większe koszty niż premia, partner musi różnice sam dopłacić.
  4. Premie doliczane są po osiągnięciu danego progu pasywnego dochodu (2000, 4000, 10000 i 20000 zł) z Grupy zakupowej partnerów,(marketingu partnerów Agrabla) dla danego ID użytkownika. Za osiągnięcie progu rozumie się uzyskiwanie miesięcznego dochodu z Grupy zakupowej partnerów, większego lub równego progowi w Rabatach (czyli kwocie netto w zł).
  5.  Premia  miesięczna jest wypłacana tylko w tych miesiącach w których został przekroczony próg pasywnego dochodu.
  6. Po przekroczeniu progu 20 000 zł i kolejnych progów premie naliczane są po raz drugi od kwoty zarobionej minus 20000 zł, czyli aby zdobyć drugie 1000 zł na samochód musisz osiągnąć próg 24000 zł (możesz mieć np. drugi lub droższy samochód) ze specjalnymi bonusami.
  7. Premie nie sumują się, należy je wykorzystać w danym miesiącu.
Share This